Jedyny polski channel manager z połączeniem z Airbnb!

Apr 11, 2019Połączenia

YieldPlanet jedynym dostawcą channel managera w Polsce z oficjalnym, certyfikowanym połączeniem z Airbnb

Oprócz standardowej łączności w celu dostarczania stawek i dostępności do kanału i otrzymywania rezerwacji, połączenie z Airbnb ma szereg funkcji, które umożliwiają klientom YieldPlanet sprzedaż swoich usług za pośrednictwem tego kanału:

– Za każdym razem, gdy Airbnb przekazuje do YieldPlanet żądanie potwierdzenia dostępności przed sfinalizowaniem rezerwacji, uruchamiany jest inteligentny mechanizm ochrony przed overbookingiem. To zaawansowane rozwiązanie gwarantuje naszym klientom bezpieczeństwo – nawet jeśli zmiany są w toku, dostępność zostanie potwierdzona w kalendarzu YieldPlanet.

– Parametry „Minimalna długość pobytu” (Minimum length of stay, MLOS) i „Przyjazd niemożliwy” (Closed to arrival, CTA) są teraz przydzielane i dostarczane, ponieważ dzienne parametry i tokeny są generowane automatycznie i nie ma potrzeby ręcznego wykonywania czynności.

– Autoryzacja YieldPlanet jako dostawcy jest teraz niezwykle prosta. Klienci mogą znaleźć przycisk autoryzacji w channel managerze – do sfinalizowania procesu wystarczy zaledwie kilka kliknięć.

– Rezerwacje są dostarczane w czasie rzeczywistym. Nazwa użytkownika i hasło nie są już wymagane do nawiązania połączenia między channel managerem i Airbnb. Jest to nowoczesne rozwiązanie zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa danych.

– Z Airbnb mogą korzystać również hotele, ponieważ wartość przydziału może wynosić więcej niż 1.

Jeśli chcesz połączyć się z Airbnb bez ręcznego zarządzania cenami i dostępnością, ale Twój obecny channel manager nie obsługuje Airbnb, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej na temat korzyści, jakie daje połączenie gwarantowane przez YieldPlanet w stosunku do innych praktyk stosowanych na rynku.