Raporty wydajności dla wielu nieruchomości

Niedawno wprowadziliśmy raporty wydajności dla wielu obiektów, dostarczając Ci zagregowane wskaźniki KPI do monitorowania wydajności całego portfela hotelowego. Zgodnie z obietnicą, funkcja ta jest teraz dostępna dla wszystkich użytkowników, również w wersji Price Optimizer Start.

Kalkulacja obłożenia – pokoje wyłączone (Out of Order Rooms)

W zeszłym miesiącu wprowadziliśmy konfigurację Hotel Closed Dates, pozwalającą na ustawienie obliczania obłożenia tylko na otwartych datach (odjęcie dat zamknięcia od stanu inwentarza). Dodaliśmy dodatkową warstwę, która pozwala na ‘Odjęcie pokoi wyłączonych (OOO) od obliczeń % obłożenia’. Oznacza to, że pokoje wyłączone zostaną (OOO) usunięte z całkowitej ilości zapasów przy obliczaniu obłożenia.

Na przykład: W hotelu o 100 pokojach 40 pokoi jest sprzedanych, natomiast 20 pokoi ma statut OOO.

Aktualne OTB (domyślnie): 40/100 = 40%

Aktualne OTB (poprzez włączenie nowej funkcji: odejmowanie OOO pokoi od inwentarza): 40/(100-20) = 40/80 = 50%

Obydwie opcje są dostępne w sposób, który preferujesz do obliczeń. Będą one odpowiednio odzwierciedlone na raportach.

Horyzont DTA dla wykresu zmian cen i obłożenia

Dla wykresu zmian cen i obłożenia w Szczegółach cenowych, horyzont DTA (oś X) wynosi domyślnie minimum 90 dni. Teraz wartość ta może być zmieniona w Konfiguracji hotelu z minimalnej wartości Lead Days wynoszącej 10 do maksymalnej wynoszącej 370.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z po-support@yieldplanet.com lub kierownikiem ds. kluczowych klientów.

Przegapiłeś jakąś aktualizację? Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o wszystkich naszych najnowszych wersjach programu Price Optimizer.

Przeczytaj także: