Konsorcja jako źródło rezerwacji korporacyjnych

Konsorcja jako źródło rezerwacji korporacyjnych

Systemy GDS to miejsca umożliwiające dostęp do klientów korporacyjnych z całego świata. Zasilają one większość konsorcjów i napędzają działalność tych hoteli, które zaspokajają popyt wśród klientów korporacyjnych. Jak dołączyć do programów hotelowych TMC i konsorcjów,...
Przyszłość revenue managementu

Przyszłość revenue managementu

Revenue management w przemyśle hotelarskim jest stosunkowo świeżym obszarem. W ostatniej dekadzie znacząco się rozwinął, szczególnie w ostatnich kilku latach. Niniejszy artykuł przybliża rolę, jaką pełni revenue management w przemyśle hotelarskim i nakreśla, czego...