Przyszłość revenue managementu

Przyszłość revenue managementu

Revenue management w przemyśle hotelarskim jest stosunkowo świeżym obszarem. W ostatniej dekadzie znacząco się rozwinął, szczególnie w ostatnich kilku latach. Niniejszy artykuł przybliża rolę, jaką pełni revenue management w przemyśle hotelarskim i nakreśla, czego...