Airbnb – przejście na nowe połączenie

Airbnb – przejście na nowe połączenie

Z przyjemnością informujemy, że YieldPlanet uzyskało od Airbnb certyfikat dostawcy danych na potrzeby channel managera, co pozwoli nam osiągnąć nowy wymiar współpracy. Klienci YieldPlanet mogą teraz korzystać z pełnego wsparcia ze strony partnera. – Ustanowienie...
PMS i Channel Manager – duet idealny

PMS i Channel Manager – duet idealny

Cyfrowa rewolucja przybiera na sile i w coraz większym stopniu zmienia krajobraz branży hotelarskiej. Zmusza do nieustannego aktualizowania zarówno modelu biznesowego, jak i strategii marketingowo-dystrybucyjnej. Z pomocą hotelarzom przychodzą jednak coraz bardziej...
Dezaktywacja nieaktywnych mapowań na Booking.com

Dezaktywacja nieaktywnych mapowań na Booking.com

Dodaliśmy nową funkcję do Channel Managera YieldPlanet, która automatycznie odmapowuje (dezaktywuje) nieaktywne pokoje i plany taryfowe na Booking.com. Skutkuje to szybszą dystrybucją i zmniejszeniem ruchu na Booking.com, ponieważ Channel Manager nie przesyła żadnych...