Wrześniowe aktualizacje Channel Manager

Sep 15, 2021Channel Manager

Z przyjemnością informujemy, że Revenue Rules [reguły przychodu] w Channel Managerze zostały rozszerzone o reguły czasowe.

Istnieją 2 rodzaje reguł w Revenue Rules, które hotele mogą stosować od teraz:

channel-manager
  • Reguły alokacyjne są zaprojektowane w taki sposób, aby zwiększać lub zmniejszać cenę lub zamykać pewne kanały, gdy przydział znajduje się w określonym zakresie.
  • Reguły czasowe mają na celu podwyższenie lub obniżenie ceny dla określonego okna rezerwacji lub daty kalendarzowej.

Reguły czasowe to nowa funkcjonalność, która wyzwala zmianę cen niezależnie od ilości dostępnych pokoi. Reguły mogą być uruchamiane codziennie o określonej godzinie lub automatycznie aktywowane po każdej zmianie ceny.

Co jest również szczególne w odniesieniu do reguł czasowych, to fakt, że mogą one zostać odwrócone, a stawki wracają do wcześniej ustalonych poziomów.

channel-manager

Główne zalety reguł czasowych to:

  • Możliwość zautomatyzowania akcji cenowych, takich jak stosowanie przedpłat lub rabatów last minutew ramach stawek podstawowych.
  • Reguły czasowe mogą modyfikować dowolną cenę na poziomie hotelu lub kanału.
  • Reguły czasowe i alokacyjne mogą być stosowane jednocześnie – reguły alokacyjne będą zwiększać lub zmniejszać stawki, gdy spełnione są kryteria alokacji, natomiast reguły czasowe będą uruchamiane w określonym oknie rezerwacji lub zakresie dat.

Proszę otworzyć Ustawienia -> Reguły przychodu, aby znaleźć funkcjonalność Reguł czasowych.

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat Channel Managera YieldPlanet i jego funkcji, skontaktuj się z nami: