Jakie są Wasze koszty związane z pozyskiwaniem rezerwacji online i czy można je zmniejszyć?

Nov 10, 2020Channel Manager, Revenue Management

Koszty związane z pozyskiwaniem rezerwacji online stanowią jeden z najbardziej istotnych składników wpływających na rentowność działalności w obiektach hotelarskich. Optymalne zarządzanie tymi kosztami, szczególnie teraz w dobie panującego kryzysu zasługuje na głębszą analizę.

Powszechnie stosowana na rynku prowizja od usług świadczonych przez poszczególnych pośredników jest przeważnie stałym, mało elastycznym elementem tych kosztów. Oczywistym powinno być, i najczęściej jest, dążenie do zmniejszania udziału tych kosztów poprzez pozyskiwanie większej liczby rezerwacji bezpośrednimi kanałami sprzedaży. O ile sporo mówi się na temat sprzedaży bezpośredniej, o tyle twarde dane liczbowe nie potwierdzają zauważalnego wzrostu odsetka rezerwacji własnych.

Analiza danych z rynku polskiego za okres letni 2020 i porównanie danych do analogicznego okresu w 2019 roku wykazało, że udział rezerwacji bezpośrednich we wszystkich obiektach hotelarskich korzystających w Polsce z usług YieldPlanet wzrósł jedynie o 1 punkt procentowy (z poziomu 8% do 9%).

Jest to szczególnie zastanawiające, gdyż w dobie panującego kryzysu, ogromna większość wszystkich rezerwacji na rynku przypada na ruch krajowy, który z oczywistych względów kierował swój popyt w stronę hoteli resortowych w miejscowościach typowo wypoczynkowych. Ten segment branży hotelarskiej, w odróżnieniu od hoteli miejskich, odnotował niejednokrotnie lepsze wyniki niż w poprzednich sezonach. W odróżnieniu od hoteli miejskich chętniej korzystających z tradycyjnych OTA, oferty hoteli resortowych to przede wszystkim pakiety, często rozbudowane, dostępne najczęściej wyłącznie poprzez hotelowe silniki rezerwacyjne. To rodzi pytanie czy na pewno sprzedaż bezpośrednia, szczególnie pakietów musi być oparta na prowizjach płaconych dostawcom hotelowych silników rezerwacyjnych. Cena pakietów może być znaczna, co pociąga za sobą wysokie prowizje, a rola dostawcy silnika rezerwacyjnego w generowaniu wyższej sprzedaży bezpośredniej znikoma. Są na rynku rozwiązanie oparte wyłącznie na opłatach stałych.

Podobnie wygląda sytuacja jeżeli chodzi o narzędzia obsługujące samą dystrybucję online, czyli proces, w którym specjalizuje się nasza firma. Coraz częściej możemy na rynku zauważyć tendencję do opierania opłat za usługi Channel Managera na prowizjach od przetworzonych rezerwacji (włącznie z tymi odwołanymi). Mogłoby się wydawać, że w dobie panującego kryzysu, kiedy rezerwacji jest bardzo niewiele, takie rozwiązanie może być dla hotelu korzystne. Należy jednak być bardzo ostrożnym, gdyż w praktyce może się okazać, że zamiast stałego, niewielkiego okresowego abonamentu za usługę, przyjdzie nam zapłacić kwoty wielokrotnie wyższe, nawet przy kulejącej jeszcze sprzedaży. Niektórzy już się o tym boleśnie przekonali. 

Jak widać, kwestia kosztów dystrybucji, czy opartych na prowizjach, czy bazujących na opłatach stałych, powinna być przedmiotem szczególnej uwagi dla każdego hotelu. Jeżeli masz problem z wyliczeniem realnych kosztów dystrybucji, z chęcią pomożemy Ci je skalkulować. Skontaktuj się z nami tu: 

Wybór najbardziej optymalnego rodzaju opłat z tytułu dystrybucji online może przyczynić się do znaczących oszczędności w budżecie Twojego obiektu.

Oprócz wspomnianych już usług w dziedzinie channel managementu, nasza firma oferuje również cały wachlarz możliwości zarządzania, między innymi procesami dystrybucji, w postaci narzędzia pod nazwą Price Optimizer.

Jest to system do zarządzania przychodami (RMS), działający 24 godziny na dobę, który oprócz w pełni zautomatyzowanej wyceny i natychmiastowej wysyłki cen i restrykcji poszczególnych typów pokoi umożliwia również optymalizację prowizji poprzez zdolność prowadzenia indywidualnej polityki dla każdego posiadanego przez hotel kanału dystrybucji.