Jaką wybrać strategię, aby zwiększyć swoje przychody?

Mar 3, 2020Channel Manager, Revenue Management

Prawidłowe wdrożenie strategii cenowej ma fundamentalne znaczenie dla każdego rodzaju obiektu, niezależnie od jego wielkości. Dobra strategia cenowa jest kluczem do sukcesu definiowanego jako uzyskanie założonej liczby rezerwacji i osiągnięcie z tego tytułu optymalnej wielkości przychodu.

Stworzenie strategii cenowej przynosi obiektom hotelowym wiele korzyści w postaci zrealizowanych przychodów i położenia podwalin pod dalszy rozwój biznesu. Pomaga również w umacnianiu wizerunku i umożliwia określenie długoterminowych źródeł przychodów oraz ma wpływ na wskaźniki zwrotu z inwestycji, tak ważne dla inwestorów kapitałowych.

Zbudowanie spójnej strategii cenowej dla Twojego obiektu wymaga dogłębnego zbadania rynku w celu dokonania segmentacji klientów i określenia poziomu stawek,które klient jest w stanie uiścić, a także zrozumienia sposobu myślenia konsumenta oraz osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Strategie cenowe w zarządzaniu przychodami

Każda strategia cenowa powinna uwzględniać następujące elementy: prognozę, segmentację oraz pozycję rynkową.

Prognoza

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji odnośnie cen należy dokonać prognozy, by dowiedzieć się, skąd dokładnie pochodzą klienci i ile będą skłonni zapłacić za oferowane usługi. Możliwość przewidywania popytu pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji cenowych. Prawidłowa prognoza na podstawie trendów rynkowych i wyników z ostatnich lat, również może być pomocna podczas procesu dostosowywania cen i zakresu wdrażanych promocji. Zapewnia również jasny obraz przyrostu przyszłych rezerwacji, umożliwiając dokonanie niezbędnej korekty w sytuacji, gdy prognoza nie pokrywa się z osiąganymi przychodami.

Segmentacja

Zrozumienie koncepcji segmentacji klientów pozwala stworzyć właściwą segmentację klientów dla Twojego obiektu oraz ustalić ceny, które będą atrakcyjne dla każdego z segmentów.

Oczekiwania klientów w ramach zdefiniowanych segmentów znacząco różnią się od siebie, dlatego stawki też będą zróżnicowane. Właściwy podział potencjalnych klientów może przynieść wiele korzyści w obszarze marketingu i dystrybucji. Biorąc pod uwagę poszczególne segmenty, możemy lepiej dostosować stawki i wyszczególnić klientów korporacyjnych, grupowych, czy poszukujących najniższej ceny.

Pozycja rynkowa

Wiedza na temat pozycji Twojego obiektu w stosunku do konkurencji ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu ceny za pokój. Ustalenie konkurencyjnych cen musi uwzględniać podział na kategorie pokoi, wachlarz usług w ramach oferowanej stawki, rodzaj stosowanych stawek – takich jak bezzwrotne czy podlegające zwrotowi pod pewnymi warunkami.

Wdrażanie strategii cenowej

Channel manager posiada szereg funkcji, dzięki którym praca revenue managera będzie skuteczniejsza. Odpowiednio dobrane narzędzie, prawidłowa konfiguracja i maksymalne wykorzystanie wszystkich funkcji channel managera umożliwia automatyczne przygotowanie i wdrożenie strategii cenowej.

Sterowanie poziomami cen w zależności od okoliczności rynkowych wspiera realizację strategii cenowej obiektu. Siatki cenowe umożliwiają zastosowanie i modyfikowanie uprzednio zdefiniowanych cen w dowolnym momencie. Jest to bardzo zaawansowana forma zarządzania cenami w channel managerze. Siatki cenowe oferują maksymalną elastyczność podczas budowania strategii cenowej Twojego obiektu.

W Channel Managerze od Yieldplanet możesz korzystać z aż 30 różnych siatek cenowych w każdym sezonie. Channel Manager pozwala również na współpracę z modułem reguł dochodowych, umożliwiającym tworzenie złożonych reguł dystrybucyjnych opartych o aktualne obłożenie i polegających na zamknięciu wybranych kanałów lub procentowej bądź kwotowej zmianie stawek. To rozwiązanie umożliwia Twojemu obiektowi pozyskiwanie rezerwacji wyłącznie z własnej strony internetowej.