Jak wybrać najlepszy channel manager?

Oct 16, 2018Channel Manager

Realizacja strategii omnichannel w obiekcie hotelowym choć niewątpliwie jest dziś koniecznością, wciąż przysparza wielu trudności. Profesjonalny system typu Channel Manager jest tym samym obowiązkowym narzędziem wspierającym codzienną pracę managera hotelu. Sprawne zarządzanie rezerwacjami i przychodami wymaga jednak znalezienia Channel Managera, który w największym stopniu będzie wspierał realizację obranej przez hotel strategii. Jak wybrać najlepsze na rynku rozwiązanie?

Na rynku dostępnych jest dziś wiele rozwiązań, które ułatwiają prowadzenie wielokanałowej sprzedaży usług hotelowych, pozwalają na automatyzację pracy, a dodatkowo dzięki zaawansowanej analityce dostarczają osobom decyzyjnym szeregu istotnych z biznesowego punktu widzenia informacji. Jak zatem w tak szerokiej ofercie nowoczesnych narzędzi znaleźć idealne rozwiązanie dla własnego hotelu? Istotne przy wyborze optymalnego rozwiązania jest przede wszystkim jego dostosowanie do bieżących i przyszłych potrzeb obiektu, planów podboju nowych rynków oraz chęci dotarcia do nowych grup klientów i segmentów rynku. Naturalnie nie są to wszystkie czynniki, które należy wziąć pod uwagę. O czym jeszcze warto pamiętać?

#1 Ogromny wybór kanałów dystrybucji online

Skuteczna realizacja strategii omnichannel wymaga korzystania z narzędzi, które oferują dostęp do szerokiej gamy najróżniejszych kanałów dystrybucji online. Mowa o internetowych biurach podróży OTA (ang. Online Travel Agents), w tym tak zwanych sharing economy OTA (np. AirBnB), systemach GDS (ang. Global Distribution System), a także wiodących tour operatorach. Im dłuższa lista dostępnych kanałów dystrybucji, kompatybilnych z konkretnym Channel Managerem, tym większa swoboda w kształtowaniu indywidualnej strategii omnichannel.

Wybierając optymalne narzędzie dla swojego hotelu, warto dokładnie przestudiować listę zintegrowanych kanałów i zweryfikować, czy znajdują się na niej te obecnie wykorzystywane, a także te, które mogą stanowić atrakcyjne uzupełnienie obecnej strategii dystrybucyjnej. Najlepsze na rynku systemy typu Channel Manager oferują nawet kilkaset zintegrowanych kanałów, za pośrednictwem których możliwe jest dotarcie do klientów z całego świata. Znajdują się pośród nich zarówno te o międzynarodowej rozpoznawalności, jak i niszowe, o lokalnym zasięgu, których absolutnie nie należy ignorować. W wielu przypadkach mogą się one okazać znacznie bardziej skuteczne aniżeli wiodące, powszechnie znane na świecie systemy rezerwacyjne. Elementem wyróżniającym najlepsze systemy zarządzania wielokanałową sprzedażą jest możliwość podłączenia do nich dedykowanych kanałów na żądanie.

Duży wybór kanałów dystrybucji online i elastyczność w kontekście bieżącego ich uzupełniania to jedno, zaś drugie to intuicyjne nimi zarządzanie. Dobry Channel Manager powinien być maksymalnie prosty i intuicyjny w obsłudze. Tylko takie narzędzia pozwalają na skuteczne realizowanie obranej strategii dystrybucyjnej bez niepotrzebnego tracenia czasu na skomplikowane konfiguracje i rozwiązywanie mniej lub bardziej złożonych problemów technicznych. Wybierając Channel Managera, warto i na ten aspekt zwrócić uwagę.

#2 Integracja z PMS

Inwestycja w system typu Channel Manager wiąże się również z koniecznością jego integracji z hotelowymi systemami CRS (Central Reservation System) oraz PMS (Property Management System).

By nie generować dodatkowych kosztów i skazywać się na zmianę obecnie stosowanych rozwiązań, Channel Manager powinien być z nimi kompatybilny. Czemu służy takie połączenie? Umożliwia automatyczną wymianę informacji o nowych rezerwacjach między systemem rezerwacyjnym hotelu a kanałami sprzedaży online. Sprawne działanie w tym obszarze jest kluczowe, gdyż ma ogromny wpływ zarówno na przychody, jak i wizerunek hotelu – pozwala uniknąć tzw. overbokingu, czyli dublowania sprzedaży. Wybór Channel Managera w kontekście integracji z hotelowym systemem PMS powinien przebiegać analogicznie jak w przypadku kanałów dystrybucji online. Na liście zintegrowanych z narzędziem systemów PMS znajdować powinien się przede wszystkim ten obecnie wykorzystywany w hotelu, a optymalnie przynajmniej kilka innych, co może okazać się korzystne w przypadku ewentualnej zmiany systemu w przyszłości. Na szczęście pod tym względem większość wiodących systemów typu Channel Manager ma naprawdę wiele do zaoferowania.

#3 Szerokie możliwości automatyzacji pracy

Celem inwestycji w nowoczesne narzędzia zarządzania kanałami sprzedaży hotelu jest przede wszystkim automatyzacja pracy. Ręczne zaktualizowanie cen na wszystkich stronach partnerskich to zadanie niezwykle pracochłonne, wymagające poświecenia przynajmniej kilku godzin pracy. Im większa liczba kanałów dystrybucji online tym czas niezbędny do ich ręcznej aktualizacji proporcjonalnie dłuższy. Nie bez znaczenia są również przywołane już wcześniej kwestie wizerunkowe. Ręczna zmiana cen poszczególnych pokoi w wielu kanałach niesie za sobą ryzyko błędu ludzkiego oraz opóźnionego aktualizowania oferty we wszystkich kanałach. Spójna strategia cenowa daje klientom poczucie pewność, że bez względu na wybrany kanał sprzedaży rezerwują pokój w najlepszej możliwej cenie (wyjątek stanowią planowane promocje, które obejmują jeden lub kilka kanałów sprzedaży). Channel Manager pozwala na wyeliminowanie tego problemu i zarządzanie w czasie rzeczywistym dostępnością i polityką cenową we wszystkich kanałach z poziomu jednego kokpitu managerskiego. Kolejnym sposobem automatyzacji działania, oferowanym przez część narzędzi typu Channel Manager, jest system automatycznego zarządzania stawkami. Możliwość stworzenia wielu predefiniowanych scenariuszy taryfowych to szansa na kolejne oszczędności czasu. Wspomnieć warto również o możliwości stosowania elastycznej polityki cenowej oraz synchronizacji ofert promocyjnych, co niemniej korzystnie przekłada się na skuteczne i efektywne zarządzanie przychodami hotelu. Jak każda inwestycja, tak i inwestycja w Channel Manager, powinna charakteryzować się możliwie najwyższą stopą zwrotu. Decydując się na narzędzie, które pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu automatyzacji, szansa realizacji takiego scenariusza jest naprawdę niemała.

#4 Zaawansowana analityka

Niewątpliwie szerokie i ciągle rozszerzane możliwości integracyjne narzędzia, jego intuicyjna obsługa oraz wysoki poziom możliwej do uzyskania automatyzacji pracy to nie wszystko. Z punktu widzenia Revenue Managera czy dyrektora zarządzającego hotelem niezwykle istotne są również statystyki i raporty sprzedażowe. Dostęp do danych dotyczących klientów i ich decyzji, a także ich wnikliwa analiza, pozwalają na wyciągnięcie szeregu wniosków biznesowych, co w konsekwencji może prowadzić do poprawy efektywności strategii sprzedażowej i marketingowej. Wybierając narzędzie do zarządzania wielokanałowością sprzedaży, warto zwrócić uwagę na jego możliwości w zakresie zaawansowanego raportowania. Najlepsze systemy typu Channel Manager

oferują możliwość analizowania sprzedaży i obłożenia pokoi zarówno w ujęciu historycznym, jak i w czasie rzeczywistym. Takie udogodnienia pozwalają na elastyczne modyfikowanie polityki cenowej w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe.

#5 Oferta cenowa

Mogłoby się wydawać, że cena narzędzia typu Channel Manager stanowi istotny czynnik jego wyboru. Nic bardziej mylnego. Sugerowanie się ceną nie prowadzi zwykle do dobrego wyboru. Nie zawsze najdroższe systemy są jednocześnie tymi najlepszymi, a najtańsze najdroższymi. Cena niewątpliwie stanowi jeden z elementów wpływających na finalną decyzję, jednak nie powinna mieć decydującego głosu. System zarządzania sprzedażą wielokanałową to inwestycja. Inwestycja długoterminowa, stąd też ewentualne oszczędności wynikające z wyboru tańszego rozwiązania, warto zestawić z potencjalnie traconymi korzyściami, jakie mogłoby zagwarantować nieco droższe narzędzie, oferujące dodatkowe funkcjonalności. Koszty związane ze wdrożeniem i późniejszym użytkowaniem systemów typu Channel Manager są na ogół mocno zróżnicowane, co stanowi pochodną stosowania przez ich dostawców odmiennych modeli rozliczeń (stały abonament, prowizja itd.), stąd też ich bezpośrednie porównywanie nie zawsze jest możliwe. Analizując kwestie kosztowe, warto wziąć pod uwagę nie tylko wdrożenie i utrzymanie, ale też koszty związane z korzystaniem z dodatkowych narzędzi i systemów wspierających. Mowa, chociażby o systemach optymalizujących zyski hotelu, pełniących rolę osobistych asystentów Revenue Managera, systemach rekomendujących ceny czy też analizujących opinie gości i politykę cenową konkurencji. Dlaczego warto pomyśleć o rozszerzeniu podstawowego produktu o dodatkowe produkty uzupełniające? Możliwość bieżącego śledzenia polityki cenowej głównych konkurentów pozwala, chociażby minimalizować ryzyko zastosowania niewłaściwej polityki cenowej i ewentualnych strat reputacyjnych z nią związanych. Przyczyniają się ponadto do optymalizacji strategii cenowej, a w konsekwencji do wzrostu przychodów hotelu. Dodatkowe narzędzia wspierające zarządzanie przychodami hotelu posiada w swojej ofercie wielu oferentów systemów Channel Manager. Myśląc o wyborze konkretnego rozwiązania, rozsądnie będzie zweryfikować kompletną ich ofertę i na tej podstawie podjąć finalną decyzję. Korzyści płynące z połączenie kilku, płynnie współpracujących ze sobą narzędzi, mogą pozytywnie zaskoczyć.