YieldPlanet uruchomił projekt ‘Hotel Management Optimizer’

Feb 12, 2017Revenue Management

Linie lotnicze dokonują ponad milion zmian cen dziennie tylko po to, aby zmaksymalizować przychody. YieldPlanet chce przenieść tę praktykę do świata hoteli, za pomocą ujawnionego ostatnio projektu badawczego zwanego Hotel Management Optimizer. HMO jest globalnym produktem z kategorii innowacyjności, umożliwiającym hotelarzom czerpać zyski z zaawansowanych samouczących się algorytmów i sztucznej inteligencji, a także optymalizować ich przychody i zyskowność za pomocą zintegrowanego narzędzia.

YieldPlanet mówi: „Naukowcy stworzą samouczące się algorytmy, które adaptują się do zmian środowiskowych, zintegrowanych z olbrzymią liczbą zewnętrznych źródeł danych oraz analityką Big Data. Dane pozwolą nam mierzyć te parametry, które mogą wpływać na cenę noclegu w pokoju hotelowym.”

Projekt badawczy oferuje unikalną możliwość optymalizacji systemów do zarządzania przychodami poprzez tysiące hoteli, który także wprowadza kilka ciekawych wyzwań: obsługa różnic w zachowaniach pomiędzy różnymi państwami, kulturami, klimatami; zarządzanie niepewnością zachowań konkurencyjnych; mieszanie danych z jednego hotelu z bogactwem danych pochodzących z innych hoteli; modelowanie różnych sposobów odpowiedzi na reakcję rynku na cenę.

Zespół deweloperski YieldPlanet planuje zaprezentować pierwsze rezultaty pracy w połowie 2017 roku. Ostatecznie, celem jest wydanie HMO jako system w modelu SaaS dla hoteli na początku 2018 roku.

„Wierzymy, że taka forma sztucznej inteligencji okaże się przydatna dla rekomendacji cenowych. Jesteśmy przekonani, że będziemy dostarczać takie wyniki, które będą posiadać praktyczną wartość dla hoteli i będą mogły poprawić ich przychody i zyskowność na przestrzeni 3-4 lat.”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dofinansowało projekt HMO w wysokości 5 milionów złowych z funduszy European Union National Strategic Reference Framework. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 1. Dzięki funduszom unijnym YieldPlanet i akademiccy partnerzy mogą prowadzić badania oraz rozwijać narzędzie, które będzie bardziej innowacyjne i lepsze od tego co jest aktualnie dostępne, stawiając YieldPlanet w czołówce badań i innowacyjności.