Rate Parity czy zróżnicowane ceny – wybór należy do Ciebie

May 13, 2015Revenue Management

Z funkcją Rate Parity, system Channel Manager YieldPlanet pozwala hotelarzom wybierać pomiędzy utrzymaniem jednolitych cen we wszystkich kanałach dystrybucji, a wdrażaniem zróżnicowanej strategii cenowej opartej na prostych regułach.

Zachowanie parytetów cenowych wciąż są bardzo często wymogiem umownym dla hoteli, które chcą oferować swoje noclegi w dużych portalach OTA. Dla wielu obiektów praktyka parytetów cenowych to jest część hotelowej strategii zapewniająca stałą cenę oraz wspierająca markę.

YieldPlanet pomaga hotelarzom chcącym utrzymać spójne ceny dla wszystkich kanałów sprzedaży, dla wszystkich typów pokoi, dat i restrykcji. Poprzez automatyzację całego procesu, Channel Manager niweluje ryzyko, koszty i wysiłek zarządzania kanałami online – tak, że hotelarz może prowadzić sprzedaż w internecie z pełnym zaufaniem i skupić się na innych aspektach zarządzania obiektem hotelowym. Ponadto PriceShopper YieldPlanet umożliwia weryfikację cen hotelowych z ostatnich 30 dni w trzech różnych portalach OTA, zaś alerty podświetlone na czerwono ostrzegają użytkownika, które ceny nie przestrzegają reguły parytetu cenowego.