Przyszłość revenue managementu

Oct 16, 2018Revenue Management

Revenue management w przemyśle hotelarskim jest stosunkowo świeżym obszarem. W ostatniej dekadzie znacząco się rozwinął, szczególnie w ostatnich kilku latach. Niniejszy artykuł przybliża rolę, jaką pełni revenue management w przemyśle hotelarskim i nakreśla, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości.

1. Revenue management jest na coraz wyższym poziomie

Zauważa się tendencję wzrostową hoteli, które wysoko cenią rolę revenue management. W dzisiejszych czasach wielu revenue managerów poszukuje analitycznej wizji oraz strategicznej wiedzy z tego obszaru.

Takie informacje i wiedza przyczyniają się do podejmowania kluczowych decyzji. Revenue managerowie coraz częściej uczestniczą w komitetach zarządzających na takim samym statusie, jak dyrektorzy departamentów marketingu i sprzedaży. Obszar ten zyskał na tyle dużą wagę, że w wielu hotelach stanowisko “revenue manager” zastąpiono “dyrektorem ds. revenue managementu”.

2. Znaczenie revenue managementu będzie wciąż wzrastać

Revenue management doświadcza ciągłych zmian, są one o wiele większe niż te, którym podlegają inne obszary. Wynika to z tego, że wiążę się on z wiedzą technologiczną. W miarę jak postępuje technologia, metody analityczne rosną w siłę.

W dzisiejszych czasach revenue manager powinien być zdolny do stawienia czoła wyzwaniom marketingu i sprzedaży.

3. Revenue management rozprzestrzeni się także na inne sektory

Przewiduje się, że revenue management będzie się rozprzestrzeniać na inne obszary generujące przychody w hotelach, jakimi są restauracje hotelowe, wynajem przestrzeni, serwis pokojowy i rozrywka.

4. Administracja zysków zajmie centralne miejsce w hotelach i dla managerów revenue

Wzrost znaczenia managerów revenue w hotelach sprowadza się do jednego: znajdują się w jedynej pozycji aby pomóc generować zyski. Dlatego też ich funkcją będzie coraz częściej generowanie dochodów niż tylko administracja wpływami. Z tego powodu managerowie revenue coraz bardziej koncentrują się na podwyższeniu marży zamiast zwiększać dochody.

Takie podejście będzie się stawać coraz popularniejsza jeszcze w tym roku, ponieważ revenue managerowie coraz częściej stosują nowe metody, by jeszcze lepiej rozumieć klientów i zwiększać marże.

5. Managerowie revenue będą się skupiać na analizie hotelowych gości

Obecnie sektor hotelarski jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek. Hotele konkurują nie tylko z rywalami z tego samego miasta, ale także między miastami, a nawet za granicą. Internetowe biura podróży, wzrost apartamentów wynajmowanych za pośrednictwem airbnb oraz wysokie zapotrzebowanie gości powodują, że branża hotelarska staje się jeszcze bardziej konkurencyjna. Z tego względu, hotele odnoszą się do analiz swoich klientów w celu przygotowania lepszych ofert dopasowanych do każdego segmentu.