Zarządzanie stawkami w szczycie sezonu z Channel Managerem od YieldPlanet

Nov 22, 2019Channel Manager

Dlaczego Channel Manager YieldPlanet pomaga Revenue Managerom osiągać wyższe przychody w szczycie sezonu

Tekst Sebastiana Andruszczaka

Channel Manager YieldPlanet umożliwia użytkownikom łatwe i zorganizowane zarządzanie cenami pokoi. Zaawansowane funkcje narzędzia powodują, że proces ten jest całkowicie zautomatyzowany, a stawki i dostępność obiektu są zsynchronizowane ze wszystkimi kanałami dystrybucji, stroną hotelową i systemem PMS używanym w hotelu.

Wraz z nadejściem szczytu sezonu zespół odpowiedzialny za revenue management hotelu musi być przygotowany na to, by w celu zwiększenia wydajności obiektu sprzedać pokoje w możliwie najwyższej cenie. Channel Manager umożliwia organizację pracy z wyprzedzeniem, dzięki czemu możesz odpowiednio wcześnie zająć się miesiącami o wysokim obłożeniu, kluczowych z punktu widzenia rocznych dochodów hotelu.

Ręczne zarządzanie stawkami w kanałach OTA w rzeczywistości jest podatne na ludzkie błędy i zaniechania. Publikacja zbyt niskiej lub zbyt wysokiej stawki może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe obiektu. Zbyt duże różnice stawek między systemami rezerwacyjnymi czy niekonkurencyjne stawki na własnej stronie internetowej hotelu mogą prowadzić do dezorientacji, w efekcie zaś braku zaufania klientów, które przekłada się na zmniejszenie obłożenia obiektu.

Zarządzanie stawkami w szczycie sezonu z Channel Managerem YieldPlanet

Jednym z najistotniejszych aspektów prawidłowego zarządzania stawkami obiektu z poziomu Channel Managera jest właściwa konfiguracja polityk cenowych w systemie. Zarządzanie stawkami wygląda zasadniczo tak samo przez cały rok, jednak w okresach kluczowych automatyzacja wspomaga błyskawiczną reakcję i szybkie wprowadzanie zmian stawek w channel managerze.

Dział revenue managementu może wprowadzić różne rodzaje stawek i restrykcji, które zwiększą przychody w okresach o oczekiwanej wzmożonej liczbie rezerwacji, na przykład poprzez zastosowanie strategii długości pobytu.

Zgodne ze sztuką zarządzanie przychodami podpowiada, że zarządzanie stawkami w okresach wzmożonego popytu należy rozpocząć z dużym wyprzedzeniem. Zalecamy wykorzystanie strategii dynamicznego dopasowywania cen do warunków rynkowych zwaną Dynamic Pricing. Skuteczne zarządzanie przychodami wymaga licznych prognoz. Praca z Dynamic Pricing wymaga oszacowania przybliżonego poziomu popytu na każdy dzień, niezależnie od tego, czy jest to sezon wysoki czy niski. Ustalenie stawek pokoi na następny rok nie oznacza, że stawki te mają pozostać niezmienione. Wręcz przeciwnie, należy z góry założyć podążanie za popytem na nasze usługi i częstą modyfikację stawek aż do czasu, gdy dana data stanie się dniem bieżącym.

W sytuacji, gdy popyt przewyższa podaż cena usług hotelowych wzrasta i wzrasta ADR, natomiast w okresach słabszego popytu niższa cena pozwala nam osiągnąć wyższe wskaźniki obłożenia. Odpowiednia korekta cen, uwzględniająca lub nawet wpływająca na aktualny popyt to klucz do zwiększenia rentowności obiektu. Channel Manager YieldPlanet wspiera błyskawiczne dopasowywanie cen do warunków rynkowych przy odpowiedniej konfiguracji narzędzia.

Wybrane funkcje Channel Managera YieldPlanet do zarządzania stawkami w szczycie sezonu

Channel Manager YieldPlanet oferuje szereg funkcji ułatwiających zarządzanie stawkami w szczycie sezonu. To, między innymi, gridy, czyli opcja wprowadzenia nawet kilkudziesięciu zdefiniowanych strategii cenowych odpowiadających różnym warunkom rynkowym. To także możliwość skorzystania z formuł cenowych przeliczających automatycznie stawkę podstawową na stawki powiązane, jak również ekran do hurtowego ładowania cen uwzględniający szeroki zakres dat służący do różnicowania cen czy dostępności w różnych kanałach OTA.

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym funkcjom:

Dystrybucja stawek i dostępności

Podstawowym zadaniem Channel Managera jest dystrybucja stawek i dostępności do wszystkich wykorzystywanych kanałów. Informacje o stawkach i dostępnościach mogą pochodzić z systemu hotelowego PMS, systemów do zarządzania przychodami RMS, reguł dochodowych skonfigurowanych w channel managerze, mogą być również wprowadzane do Channel Managera bezpośrednio przez użytkownika. Zasadniczo działanie polega na tym, że dane zapisane w systemie są natychmiast wysyłane do wszystkich podłączonych kanałów.

Minimalna długość pobytu, StopSell i inne ograniczenia taryfowe

Channel Manager YieldPlanet jest przystosowany do otrzymywania i przesyłania dalej nie tylko cen i dostępności, ale też do dystrybucji różnego rodzaju restrykcji. Restrykcje te obejmują minimalną czy maksymalną długość pobytu, CTA, CTD, Sell/StopSell czy też parametr wyprzedzenia. Regułą mającą zastosowanie w channel managerze jest natychmiastowa dystrybucja danych po ich wprowadzeniu czy otrzymaniu – bez konieczności wspomagania tego procesu przez użytkownika hotelowego.

Kopiowanie i zwiększanie oraz zmniejszanie stawek

Kopiowanie stawek ułatwia użytkownikowi wypełnianie nowych planów taryfowych przy zastosowaniu cen i restrykcji z innych, już istniejących planów cenowych. Umożliwia poza tym kopiowane na następny rok ograniczeń i cen z bieżących okresów, co pozwala oszczędzić mnóstwo czasu. Dodatkowo istniejące stawki mogą być dowolnie podwyższane lub zmniejszane o konkretną wartość procentową lub kwotę, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania od podstaw.

Channel Manager YieldPlanet udostępnia niezbędne narzędzia do zarządzania stawkami obiektów hotelowych w możliwie najlepszy sposób, ale ważne jest, by działy revenue managementu nadzorowały cały proces i świadomie, bazując na prognozach, podejmowały optymalne z punktu widzenia przychodów decyzje. W ramach przygotowań do wysokiego sezonu zaleca się dokonanie przeglądu restrykcji dotyczących długości pobytu, stawek i dostępności planów cenowych, tak, by najlepiej wykorzystać zdobyte już doświadczenia i zwiększyć przychody w przyszłych okresach.

Przygotuj się na szczyt sezonu i skonfiguruj Twojego Channel Managera w możliwie najbardziej zautomatyzowany sposób, tak by zaoszczędzić czas i zagwarantować lepszą organizację pracy. Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji na temat korzyści oferowanych przez Channel Managera w szczycie sezonu, jak i poza sezonem.

 Przeczytaj także:

Sharding baz Channel Managera – większa wydajność
Dlaczego Channel Manager YieldPlanet oferuje najbardziej elastyczne w branży narzędzia do optymalizacji cen pokoi i ofert
Promocje Airbnb dostępne w Channel Manager