Połączenie: LSI Software

Jul 23, 2021Połączenia

YieldPlanet to globalny lider technologii w branży turystycznej od 2010 roku. YieldPlanet dostarcza skuteczne, a jednocześnie łatwe w użyciu rozwiązania odpowiadające na wyzwania z obszaru zarządzania przychodami oraz kanałami dystrybucji profesjonalistom w 3 kluczowych sektorach hotelarskich – niezależnym hotelom, sieciom hotelowym i firmom wynajmu wakacyjnego. 

YieldPlanet dokłada wszelkich starań, aby wraz z partnerami zapewnić najwyższą jakość połączeń i dynamiczną elastyczność w zarządzaniu przychodami i dystrybucją online. Jednym z niezawodnych partnerów YieldPlanet jest LSI Software (Property Management System), który jest wiodącym na polskim rynku producentem oprogramowania dla przedsiębiorstw (ERP), sieci sklepów detalicznych (retail), wszelkiej gastronomii, obiektów hotelowych i sportowo-rekreacyjnych, a także sieci kin.

LSI Software oferuje nowoczesne systemy informatyczne, które wspierają działalność operacyjną i zarządzanie przedsiębiorstwem. Innowacyjne oprogramowanie, infrastruktura IT, specjalistyczne urządzenia (od kasy fiskalnej, po terminale dotykowe aż do pełnej instalacji Automatyki Hotelowej) oraz obsługa serwisowa kierowane są do najbardziej wymagających biznesów. Oprogramowanie LSI dla hoteli pomaga optymalnie wykorzystać posiadane zasoby poprzez maksymalne skrócenie czasu wykonywania poszczególnych czynności, a także znaczne usprawnienie procesów komunikacji. Współpraca z YieldPlanet zapewnia LSI Software łączenie klientów hoteli z portalami OTA.

Kryzys w branży hotelarskiej, spowodowany oczywiście pandemią korona wirusa, wydaje się powoli mijać. Wszyscy liczymy na to, że restrykcje już nie powrócą i popyt na usługi świadczone przez naszą branżę będzie rósł. Liczymy również na to, że powróci zainteresowanie przyjazdami do Polski z zagranicy. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla hoteli miejskich, które w odróżnieniu od obiektów usytuowanych w miejscowościach wypoczynkowych, nadal nie są w stanie wygenerować wystarczającego popytu tylko z rynku polskiego. 

Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji w naszej branży, niezmienna pozostaje konieczność odpowiedniego zarządzania przychodami i oczywiście ich maksymalizacja. YieldPlanet, oprócz najwyższej klasy channel managera oferuje dwa warianty do revenue managementu – Price Optimizer Start i Pro. W trosce o zaspokojenie potrzeb jak najszerszego grona klientów, jest mi miło przypomnieć, że YieldPlanet posiada wszelkie niezbędne integracje swoich narzędzi z całą gamą produktów oferowanych przez naszego partnera LSI (PMS ReHot, Chart i Positive). Oprócz niezbędnych połączeń dla potrzeb channel managera, wdrożone zostały rozwiązania umożliwiające również współpracę systemów w zakresie Price Optimizera.

Tomasz Romaniuk

General Manager, YieldPlanet